Sve kategorije

vijesti

Savjeti proizvođača fontana-Savjeti za upotrebu i održavanje crpki za fontane

2021-09-13

U današnje vrijeme, fontana je poput delikatnog muzičkog koncerta, sve češće se primjenjuje u pejzažnom dizajnu, fontana je sigurno glavni dio vodenog pejzaža, sada ćemo pričati o pokretačkoj snazi ​​fontane-česme pumpa i nekoliko savjeta u nastavku za korištenje i održavanje pumpi za fontane:

I. Provjerite pumpu prije instalacije:

1. Veličina, položaj i visina temelja trebaju striktno ispunjavati zahtjeve dizajna.

2. Na pumpi za fontanu ne smiju nedostajati dijelovi, oštećeni ili zarđati, štitnik za kraj cijevi i poklopac čepa trebaju biti u dobrom stanju.

3. Okretanje treba biti fleksibilno, bez blokada, zaglavljivanja, bez abnormalnog zvuka.

II. Montiranu i otklonjenu pumpu za fontanu ne treba demontirati po volji, kada je demontaža neophodna, to će se izvršiti nakon proučavanja sa nadležnim službama, a demontaža i ponovna montaža će se izvršiti u skladu sa odredbama tehničke dokumentacije opreme.

III. Nivelacija pumpe mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1. Standard van nivoa na horizontalnim i vertikalnim pumpama ne bi trebalo da prelazi 0.1/1000, merenje treba da se zasniva na obradi.

2. Male pumpe ne bi trebalo da imaju očigledan otklon prilikom ugradnje.